Pokyny, rady, informace

Náročná doprava materiálu pro montáž dřevěného chodníkuVolba typu

Jak již bylo uvedeno výše, v současné době se využívají dva typy - povalový a z fošen.
- typ povalový + z hlediska ochrany přírody lépe „zapadá" do krajiny
- menší komfort pohybu pro uživatele
- vzhledem k technologii výroby je velice drahá výroba kuláčů z dubové nebo akátové dřevní hmoty.
Na základě výše uvedeného po porovnání užitné hodnoty a ceny se využívá typ z fošen.

Rozměr konstrukčního materiálu.

Nosné povaly (hranoly) se volí dle konfigurace terénu a únosnosti. Běžná a dostačující velikost je 8 x 10 cm až 12 x 14 cm.
Pochozí fošinky postačují v tloušťce 4 cm. Větší tloušťka se využívá u větší světlosti nosných povalů (hranolů).

Spojovací materiál

Spojování nosných povalů (hranolů) je běžné tesařské.
Pochozí fošinky se zpravidla šroubují. Zcela dostačující však jsou kroucené nebo konvexní hřebíky. Je však nutné nezapomenout, aby byly vhodně ošetřeny proti korozi (zinkování).

Hoblovat?

V případě, že pochozí fošinky jsou řezané na pásové pile, není hoblování nutné. Není ani vhodné, neboť se zvyšuje riziko uklouznutí.

Výsušné trhliny („praskání")

Každá dřevní hmota mění vysušením svůj objem. Výsušné trhliny jsou běžným znakem dřevní hmoty a jsou pro tyto výrobky charakteristické. Při běžné velikosti (kdy není ohrožena stabilita či statika) nejsou na závadu.

Povrchová úprava, vakuotlaková impregnace

V současné době se o impregnaci hodně hovoří. Při vhodné volbě dřevní hmoty (dub, akát) ale není nutná. Je otázka, zda u těchto dřevin i životnost prodlouží, neboť při zkracování na místě stejně dochází k narušení impregnace a následný nátěr nepomůže.

Rizika při realizaci

S montáží dřevěných chodníků není doposud mnoho zkušeností. Bohužel špatné a nekvalitní realizace, které se objevují, často investory odrazují. Proto je nutné, tak jako i u jiných úzce specializovaných odvětví, dbát zvýšenou pozornost při výběru zhotovitelské firmy. Podstatné jsou zkušenosti a reference. A to i s dopravou materiálu na místo - viz. kapitola „Jak realizovat".

Poslední dotazy

Proč jsou nutné mezery mezi fošinkami?

Mezery mezi pochozími fošinkami slouží k odvádění vody, ale i ....

[celá odpověď]

Proč jsou nutné mezery mezi fošinkami?

Mezery mezi pochozími fošinkami slouží k odvádění vody, ale i ....

[celá odpověď]

Máte dotaz?

Ptejte se zde