Historie na našem území

Dřevěný chodník z materiálu Massaranduba

Využití dřevěných chodníků bylo i v minulosti bohaté. Z dobové literatury jsou nejznámější příklady klasických hatí (viz. níže) přes šumavské slatě. Zde zpřístupňovali lesní porosty ale sloužili i na spojovacích cestách mezi horskými osadami.

V minulém století se již začali stavět povalové chodníky. Jejich iniciátory a hlavně realizátory byly různé dobrovolné ochranářské organizace. Dřevní hmota se nařezala v okolí, práce byla zadarmo, tak se na životnost nehledělo. Turistovi i přírodě výsledek pomohl a i „společenské" hledisko bylo splněno.
V dnešní době si stále více ceníme lidské práce. Vyžaduje se i stále lepší komfort pohybu. Proto se využívá dubová nebo akátová dřevní hmota. Ta je z našich dřevin nejtrvanlivější. Oproti dřevinám exotickým (které bývají ještě trvanlivější) hovoří hledisko ekologické (neúnosné kácení deštných pralesů) i cenové. Okrajově je možné ještě zmínit možnost využití tepelně upravovaného dřeva (ThermoWood). Dřevní hmota je řezána na sámované fošny, které tvoří pochozí vrstvu.

Poslední dotazy

Proč jsou nutné mezery mezi fošinkami?

Mezery mezi pochozími fošinkami slouží k odvádění vody, ale i ....

[celá odpověď]

Proč jsou nutné mezery mezi fošinkami?

Mezery mezi pochozími fošinkami slouží k odvádění vody, ale i ....

[celá odpověď]

Máte dotaz?

Ptejte se zde