Dřevěné chodníky
vše o dřevěných chodnících - rady, informace, historie

Dřevěné chodníky Význam, obliba i využití dřevěných chodníků v našem civilizovaném světě stále vzrůstá. Tyto chodníky se stále více využívají zejména v chráněných a podmáčených lokalitách, kde turisticky zpřístupňují atraktivní lokality. Nově se používají i na soukromých zahradách. Zde citlivě propojují například dřevěné terasy, jezírka a bazény.

Stále častěji se klade důraz na používaný materiál (druh dřevní hmoty) a způsob provedení. Tyto dvě hlediska zaručují dlouhodobou životnost. Dřevěný chodník svým způsobem provedení zaručuje minimální zásah do terénu (nevyžaduje složité zemní práce a přesuny hmot), zabraňuje erozi, v chráněných lokalitách plní funkci pozitivní regulace návštěvnosti. V neposlední řadě se stává vhodným architektonickým prvkem jak v zahradě, tak v krajině.

 

Povalové dřevěné chodníky

Nařezaný slabý (probírkový) materiál z okolí (často neloupaný) se přitluče na dva povaly nebo kuláče.

[více]

Haťové dřevěné chodníky

Pokládané větve okolních stromů. Během období se stále přidávají nové vrstvy.

[více]

Kuláčové - špalíkové chodníky

Nařezané kuláče různých průměrů a jednotné délky se stavějí na sraz na stojato.

[více]

Vojenské dřevěné chodníky

Ještě v osmdesátých letech minulého století byly používány ke zpřístupňování zamokřených oblastí pro vojenskou techniku.
[více]

Dřevěné chodníky z fošen

Nejčastější současný typ. Fošny různých dřevin, různé šíře a různé tloušťky.

[více]

 
 

Pro realizaci dřevěných chodníků doporučujeme firmu Taxus s.r.o.

Poslední dotazy

Proč jsou nutné mezery mezi fošinkami?

Mezery mezi pochozími fošinkami slouží k odvádění vody, ale i ....

[celá odpověď]

Proč jsou nutné mezery mezi fošinkami?

Mezery mezi pochozími fošinkami slouží k odvádění vody, ale i ....

[celá odpověď]

Máte dotaz?

Ptejte se zde