Rozdělení dřevěných chodníků

Rozdělení dřevěných chodníků dle typů

Dřevěný chodník povalový Povalové dřevěné chodníky

Nařezaný slabý (probírkový) materiál z okolí (často neloupaný) se přitluče na dva povaly nebo kuláče. Při poničení hnilobou se často překrývá další vrstvou. Dnes se nahrazují frézovaným impregnovaným materiálem (kuláči, nebo půlkuláči)

Haťové dřevěné chodníky

Pokládané větve okolních stromů. Během období se stále přidávají nové vrstvy, staré odehnívají ve spodních vrstvách.

Dřevěný chodník špalíkový Kuláčové - špalíkové dřevěné chodníky

Nařezané kuláče různých průměrů a jednotné délky se stavějí na sraz na stojato. Mezery se vysypávají drtí, pískem apod.

Vojenské dřevěné chodníky

Ještě v osmdesátých letech minulého století byly používány ke zpřístupňování zamokřených oblastí pro vojenskou techniku v bývalých zemích Sovětského svazu. V okolí se pokácela běžná kulatina (různé dřeviny) a ta se zamačkávala do bahna. Překrývala se slabšími kmeny a větvemi.

Dřevěný chodník z fošen Z fošen

Nejčastější současný typ. Fošny různých dřevin, různé šíře a různé tloušťky se šroubují (alt. přitloukají) na spodní hranoly (povaly)

 

 

Rozdělení dřevěných chodníků dle konstrukce

Dřevěný chodník klasické konstrukce Klasické dřevěné chodníky

Na volně pokládané povaly (alt. hranoly) různých profilů se šroubují (alt. přitloukají) sámované (pochozí) fošinky různých šířek s mezerami. Nejčastější tloušťka pochozího materiálu je 40 a 50 mm.
Využívají se v klasických, nejčastěji méně zamokřených, lokalitách.

 

 

 

Dřevěný chodník vypodkládaný Vypodkládané dřevěné chodníky

Pod nosné povaly (alt. hranoly) se kolmo na směr chodníku podkládají další větších šíří. Ty vyrovnávají terén a zejména staticky roznášejí tlaky na podloží.
Jak konstrukce naznačuje jsou vhodné do zamokřených až silně podmáčených lokalit. Vyzdvyžení nosných povalů nad vlhké podloží dále nezanedbatelně zvyšuje životnost celého dřevěného chodníku.

 

 

Dřevěný chodník na pilotech Dřevěné chodníky na pilotech

Piloty (dřevěné nebo ocelové) se zatloukají nebo betonují do předem vykopaných jam.
Toto řešení je vhodné při překonávání vodních ploch nebo velkých výškových rozdílů. Z hlediska bezpečnosti musí být často doplněny oboustranným zábradlím. Tvoří tak jakousi dlouhou, nepřímo vedoucí, lávku.

 

 

Dřevěný chodník se schody Dřevěné chodníky se schody

Nosné povaly (alt. hranoly) se vypodkládají dalším materiálem, který vytvoří schody různých délek. Nášlapná plocha může být v mírném sklonu.
Tímto řešením je možné vhodně překonávat různé převýšení. Dle výškového profilu je možné vhodně kombinovat s konstrukčním řešením „Vypodkládané" nebo „Klasické".
Z hlediska bezpečnosti, nebo jen pro zvýšení komfortu pohybu, je toto řešení doplňováno jednostranným či oboustranným zábradlím.

Atypické - vytápěné

Mezi nosné povaly (alt. hranoly) se může vkládat topný kabel se zásypem písku.
Toto řešení se využívá pouze v intravilánech pro zvýšení komfortu proti namrzání pochozí plochy v zimním období.

 

Poslední dotazy

Proč jsou nutné mezery mezi fošinkami?

Mezery mezi pochozími fošinkami slouží k odvádění vody, ale i ....

[celá odpověď]

Proč jsou nutné mezery mezi fošinkami?

Mezery mezi pochozími fošinkami slouží k odvádění vody, ale i ....

[celá odpověď]

Máte dotaz?

Ptejte se zde