Jak realizovat

Info k realizaci


Šetrná doprava materiálu pro montáž dřevěného chodníku

Vlastní realizace vyžaduje: 

1. Kvalitní projekt od zkušené projekční kanceláře.
V dnešní době projekční kanceláře často rádi projektují jen to, co „najdou v počítači". Každý dřevěný chodník však vyžaduje individuelní přístup a bude svým provedením a citlivým umístěním do terénu atypem a unikátem.

2. Správný výběr dřevní hmoty pro provedení.
To by měla zaručit projekční kancelář. Je však nutné se řídit výše uvedenými informacemi.

3. Vhodný a šetrný způsob dopravy materiálu na místo montáže.
Realizační firma musí mít vhodnou malou dopravní technikou. Ve výsledku nesmí být vidět, kudy se dopravoval vysoký objem dřevní hmoty, jinak hrozí eroze.Montáž dřevěného chodníku vyžaduje atypické vybavení

4. Správný výběr dodavatele
Dodavatel musí disponovat vhodnými terénními vozidly, elektrocentrálou, kvalitním výkonným aku nářadím. Zejména však musí mít dostatečné zkušenosti s těmito atypickými pracemi a zkušené pracovníky.

 


Příklad dopravy

Při dopravě materiálu na místo montáže je třeba postupovat mimořádně citlivým způsobem, který vyloučí následnou erozi. Je třeba zohlednit vysokou hmotnost dubové i akátové dřevní hmoty. Uvádíme konkrétní případ při realizaci dřevěného chodníku v horních partiích našich pohraničních hor.


1. Doprava kamionem na lesní skládku.
2. Dovoz malým terénním nákladním vozidlem (praha V3S) po lesní cestě
3. Vyvezení malou pásovou vyvážecí soupravou lesním průsekem do náhorních partií.
4. Rozvezení malou technikou (např.„železným koňem") do blízkosti montáže.
5. Ruční donos k vlastní pokládce

Poslední dotazy

Proč jsou nutné mezery mezi fošinkami?

Mezery mezi pochozími fošinkami slouží k odvádění vody, ale i ....

[celá odpověď]

Proč jsou nutné mezery mezi fošinkami?

Mezery mezi pochozími fošinkami slouží k odvádění vody, ale i ....

[celá odpověď]

Máte dotaz?

Ptejte se zde